GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Támogatás összege:

•                1 millió-24 millió forint vissza nem térítendő támogatás

•                1,25 millió-37,5 millió forint visszatérítendő támogatás

Megvalósítás időtartama: maximum 24 hónap

Támogatás mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó:

•                A Helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft

•                A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

•                A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében megszerezhető „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés megléte esetében és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher adatbázisban megtalálható infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó:

•                A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.

•                A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

•                A kölcsön maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében megszerezhető „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés megléte esetében és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher adatbázisban megtalálható infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a lehet.

A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Pályázók köre:

•                mikro-, kis- és középvállalkozások,

•                rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá

•                melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt

•                kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig

jogi forma szerint:

•                kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

•                egyéni vállalkozók, egyéni cégek

gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 141 Európai részvénytársaság (SE), 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni cég, 231 Egyéni vállalkozó

Területi korlátozás:

•                nem támogatható Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt

•                a megvalósulási helyszínnek a pályázat benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie

•                projekt megvalósulás helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

1.              Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

2.              Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

1.              Vállalati CRM, értékesítés terület;

2.              Gyártási terület;

3.              Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;

4.              Kontrolling és döntéstámogatás;

5.              Beszerzési, logisztikai terület;

6.              Táv- és csoportmunka támogatás;

7.              Pénzügyi, számviteli terület;

8.              Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)

9.              Internetes megjelenés (Vállalati portál);

10.           Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);

11.           Elektronikus iratkezelési megoldás;

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

13.           Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;

14.           Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;

15.           RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

16.           Online (elektronikus) fizetési megoldás;

17.           Szolgáltatásmenedzsment

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni

az alábbiak figyelembe vételével:

a)              Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható. A helyben teljesített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.

b)              A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem).

c)              Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni.

Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:

Eszközbeszerzés költségei: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei

•                közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);

•                közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;

•                közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke. Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil eszközök költségei számolhatók el:

•                Személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok

•                Nyomtatók / Szkennerek

•                Routerek / Switch-ek

•                Okostelefonok / Tabletek

A beszerzésre kerülő (hardver) eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át. Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-át vagy az elszámolható költségek maximum 10%-át, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó. További korlát, hogy az okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft.

Hibrid típusú (a két célterületet egyaránt érintő) megoldás(ok) bevezetése esetén a kapcsolódó felhőalapú szolgáltatás bérleti díja legfeljebb 22 hónapig tartó időtartamban lehet elszámolható.

Kötelező vállalások:

Az a) és b) pontban foglalt feltételek közül a támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania

a)              Üzemi eredmény növekedése

VAGY

b)              Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése

Biztosíték:

A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan nem köteles biztosítékot nyújtani, amennyiben rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot írhat elő és üzleti tervet kérhet a kedvezményezettől.

Önrész:

•                A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10{7a4638a2ba514be30a7bc4909df7cd8bde993decf56cf7b932cb86a37e514678}-át kitevő igazolt önrésszel kell rendelkeznie

Elbírálás:

•                A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.