1037 Budapest, Jablonka út 71.
Telefon: +36 1 442 4567
FAX: +36 1 243 8105
Mobil: +36 30 571-0056
E-mail: info@navisionsupportonline.com