Tisztelt Cégvezető!

Milyen pályázatok várhatóak 2015-ben?

2015. február 13-án az Európai Bizottság jóváhagyta a KKV szektor által leginkább várt gazdaságfejlesztési programokat (GINOP, VEKOP, KEHOP, TOP), várhatóan 133 új pályázat kerül kiírásra, összesen 2681 milliárd forint keretösszeggel. Az első pályázati kiírások a kormányzati kommunikáció értelmében 2015. áprilisában érkeznek. A legfontosabb támogatható tevékenységek a következők: ingatlan beruházás, gép és eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés, energetikai fejlesztés, munkahely megőrzés és teremtés, K+F, képzés.

Mire kell ügyelnie, ha pályázna? Fontos információk!

1.) A támogatási rendszer sajátossága, hogy a pályázatok többségét rövid, általában 1 hónapos határidővel lehet benyújtani. Ha egy pályázó a számára előnyös pályázati felhívás megjelenésekor kezdi el szervezni az igénylést (pályázatíró megkeresése, megbízási szerződés megkötése, támogatható projektötlet kidolgozása, pályázati előminősítés, pályázati dokumentáció beszerzése, pályázat összeállítása), nagy valószínűséggel kicsúszik a határidőből. Ha valaki komolyan gondolkodik támogatási források igénylésében, annak időben el kell kezdenie a pályázatának előkészítését, ezáltal is versenyelőnybe kerülve a konkurens cégekkel szemben.

2.) A megjelent kiírásokból és NGM-es nyilatkozatokból egyértelműen látszik, hogy a Széchenyi2020 kiírásoknál valódi működő cégeket, életképes, önállóan is helytálló projekteket kívánnak támogatni:

2. A.) Az egyik jelentős változás, hogy a pályázónak legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkeznie kell. Csak teljes éveket, azaz 365 napot lezáró üzleti évet fogadnak el, amelyet alá kell támasztani beszámolókkal, bevallásokkal.

2.B.) Egyben a pályáztató megnyitotta a lehetőséget arra, hogy projektcégként is lehessen pályázni (azaz akár frissen alapított céggel is). Feltétel, hogy a projektcég egy olyan anyavállalat 100{7a4638a2ba514be30a7bc4909df7cd8bde993decf56cf7b932cb86a37e514678}-os tulajdonában legyen, amely megfelel a 3 éves lezárt üzleti évet előíró kritériumnak.

2.C ) Az elnyerhető támogatás összegnél lényeges lesz az utolsó évi nettó árbevétel, illetve korlátozásként a mérlegfőösszeg is szerepet játszik. (A teljes elszámolható összköltség nem haladhatja meg az elmúlt lezárt üzleti év nettó árbevételét, illetve a lezárt évre vonatkozó mérlegfőösszegét.)

Tippek és tanácsok

1.) Amennyiben új céggel szeretne pályázni, célszerű magas törzstőkével megalapítani olyan cég leányaként, amely legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkezik.

2.) Amennyiben az anyacégnek az árbevétele magas, de a költségei miatt a mérlegfőösszege jelentősen lecsökken, célszerű azt törzstőke emeléssel kompenzálni. (Ebben az esetben az elnyerhető támogatás összege magasabb lehet.)

3.) Alvó cégekkel jelen környezetben nem érdemes próbálkozni!

4.) Kizárólag aktív, működő céggel érdemes pályázni (amelynek nincs köztartozása, nincs munkaügyi elmaradása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt).

5.) Fontos a minimum 1 fő statisztikai létszám és a pozitív eredmény megléte!